Lịch công tác tuần - Từ ngày 10-05-2021 đến 16-05-2021

THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ Hai
10-05-2021
Thứ Ba
11-05-2021
Thứ Tư
12-05-2021
00:00 . .
Thứ Năm
13-05-2021
00:00 . .
Thứ Sáu
14-05-2021
Thứ Bảy
15-05-2021
Chủ Nhật
16-05-2021

Ghi chú:
  • - Ngày 11/5 (thứ 3) 08h45: Họp Chi bộ Khoa KTCB tại văn phòng Khoa;
  • - Ngày 12/5 (thứ 4) 14h00: Họp Chi bộ Khoa GDTC tại văn phòng Khoa;