Danh mục Album
Tuyển sinh 2014
Đội quân tình nguyện của Đoàn TN
Họp Hội đồng tại các điểm thi văn hóa
Lực lượng tư vấn mùa thi
Đội xe ôm miễn phí của CLB Bạn & Tôi
Trà đá miễn phí của CLB Bạn & Tôi
Ngày làm thủ tục dự thi
Lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ
Lực lượng công an làm nhiệm vụ
Gởi tư trang tại cổng trường
Ngày thi đầu tiên diễn ra khá an toàn
Cơm, nước được phát miễn phí cho thí sinh
Bắt đầu vào thi năng khiếu