Bài viết Tuyển sinh 2017 Tuyển sinh Đại học
LỊCH TỔ CHỨC THI NĂNG KHIẾU KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2016 - ĐỢT 2

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Chuẩn bị vật tư, văn phòng phẩm phục vụ thi, cơ sở vật chất cho thi năng khiếu

Ban Thư ký, Ban Cơ sở vật chất

Ngày 25 - 27/8/2016

2

- 14 giờ 30: Họp Ban thư ký + CB đón tiếp làm thủ tục cho thí sinh dự thi

Ban Thư ký

Ngày 26/8/2016

3

Đón tiếp thí sinh:

08 giờ 00 – 10 giờ 00: CBCT triển khai làm thủ tục cho thí sinh dự thi

Ban Thư ký + CB đón tiếp thí sinh dự thi

27/8/2016

4

Tổ chức thi năng khiếu

* Buổi sáng:

- 06 giờ 15: CBCT có mặt tại điểm thi, chuẩn bị dụng cụ, cơ sở vật chất.

 07 giờ 00:  Phân công nhiệm vụ

- 07giờ 15: CBCT triển khai làm nhiệm vụ coi thi.

Ban coi thi, Thư ký, Giám sát, thanh tra, bảo vệ, công an

28/8/2016

5

              Dự phòng

Chiều 28/8/2016

  

 TRƯỞNG BAN COI THI