Bài viết Ngành Huấn luyện TDTT Đề cương chi tiết môn học
Đề cương chi tiết môn học

 
đề cương chi tiết các môn học:

1. BẮN SÚNG

2. LL&PPHLTT HP1&2

3. NNCS3

4. TUYỂN CHỌN & ĐÀO TẠO VĐV

5. BÓNG CHUYỀN HP1 

6. CN BÓNG CHUYỀN HP1 DH10

7. CN BÓNG CHUYỀN HP2 DH10

8. CN BÓNG CHUYỀN HP3 DH10

9. CN BÓNG CHUYỀN HP4 DH10

10.Môn Tin học đại cương: XEM