Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
Điểm lần 1 học kỳ 1 (2016-2017) của các khóa đại học chính quy để xét học bổng

Nếu có sai sót, các bạn có thể liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo trước ngày 17/3/2017 để được giải quyết.

Xem TẠI ĐÂY