Bài viết Tin tức hoạt động Tuyển sinh Cao học 2018
Tổ chức học lại cho sinh viên theo học chế tín chỉ

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

                PHÒNG ĐÀO TẠO                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Đà Nẵng, ngày 16 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học lại dành cho sinh viên học theo học chế tín chỉ

         

          Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các khóa trả nợ các học phần và khóa ĐH7 có đủ điều kiện xét tốt nghiệp, phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên toàn trường nộp đơn học lại để trả nợ các học phần tại phòng Đào tạo (theo mẫu đơn mới tải TẠI ĐÂY).

          Thời gian đăng ký kể từ ngày 16/5/2017 đến hết ngày 19/5/2017. Lịch học sẽ có thông báo cụ thể trên thời khóa biểu của nhà trường.

          Lưu ý: Những sinh viên chưa hoàn thành chứng chỉ Giáo dục quốc phòng (GDQP) thì liên hệ với Trung tâm GDQP để đăng ký học lại.              
                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
                                                                  
 
  Nguyễn Tùng