Bài viết Tin tức hoạt động Mỗi tuần 01 cuốn sách
Giáo trình lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao

                Chủ biên: TS. Trần Duy Hòa
                                TS. Phan Thanh Hài

Nhà xuất bản thông tin và truyền thông năm 2017

      Huấn luyện thể thao luôn là quá trình bản lề cho sự thành công của bất cứ môn thể thao nào, ngoài việc nâng cao thành tích thể thao, trải qua quá trình huấn luyện, cũng như tạo sự sàng lọc khắt khe để tuyển chọn được những cá nhân ưu tú nhất để đào tạo có thể đạt thành tích thể thao cao. Với mong muốn tạo một nguồn tài liệu quan trọng về lý thuyết huấn luyện khoa học mang tích hệ thống cao trong công tác huấn luyện vận động viên thể thao và đáp ứng được mục tiêu giảng dạy cho sinh viên ngành Huấn luyện thể thao, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng tổ chức biên soạn và xuất bản “Giáo trình lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao”. Nội dung giáo trình gồm 08 chương cụ thể như sau:

       Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác huấn luyện thể thao

       Chương 2: Nội dung huấn luyện thể thao

       Chương 3: Phương pháp xây dựng kế hoạch huấn luyện

       Chương 4: Tuyển chọn vận động viên

       Chương 5: Những vấn đề chuyên môn của thi đấu thể thao

       Chương 6: Huấn luyện viên thể thao

       Chương 7: Hệ thống đào tạo vận động viên hiện đại

       Chương 8: Quản lý huấn luyện thể thao

      Sau khi nghiên cứu giáo trình này, các bạn sinh viên và bạn đọc có thể nắm bắt được các kiến thức cơ bản về khái niệm, mục đích, nhiệm vụ, những đặc điểm và nguyên tắc huấn luyện thể thao. Bên cạnh đó nội dung giáo trình còn giới thiệu cách xây dựng nội dung, phương pháp huấn luyện, cách tuyển chọn vận động viên, phương pháp đào tạo huấn luyện viên thể thao, cấu trúc của hoạt động thi đấu, các đặc điểm chủ yếu của huấn luyện thể thao hiện đại và công tác quản lý toàn diện quá trình huấn luyện thể thao.

       Cuốn Giáo trình dày 357 trang, hiện có tại phòng Mượn và phòng Đọc mở Trung tâm Thông tin - Thư viện trường rất mong quý bạn đọc tới nghiên cứu và tham khảo.

                                                                                                                                               Người giới thiệu: Vũ Thị Quế