Bài viết Tin tức hoạt động Mỗi tuần 01 cuốn sách
Kinh tế trong hoạt động thể dục thể thao

                                                Biên soạn: TS. Lê Đức Chương
                                                Nhà xuất bản Thể dục Thể thao Hà Nội năm 2015

         Có rất nhiều nhà lý luận đã khẳng định rằng thể dục thể thao là rất quan trọng và có tác dụng phát triển con người một cách toàn diện. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra ở đây là tầm quan trọng của nó như thế nào, tác dụng của nó về mặt kinh tế và xã hội ra sao đó cũng là vấn đề mà thông qua cuốn sách này các bạn đọc sẽ có cách nhìn nhận rõ hơn về điều đó. Kinh tế thể dục thể thao là một bộ môn chuyên ngành nên đối tượng và nhiệm vụ của nó có tính đặc thù của thể dục thể thao, đối tượng của kinh tế học thể dục thể thao là nghiên cứu các mối quan hệ kinh tế đã được hình thành giữa các thành viên của xã hội trong quá trính sản xuất ra các phúc lợi thể thao. Cơ sở lý luận của kinh tế học thể dục thể thao là kinh tế chính trị học xã hội chủ nghĩa vì nó nghiên cứu các quan hệ sản xuất, giải thích các quy luật kinh tế chi phối nền sản xuất, cung cầu và quy luật giá trị. Vì thể dục thể thao là bộ phận không thể tách rời tổ hợp nền kinh tế quốc dân cho nên các quy luật kinh tế đang chi phối nền kinh tế quốc dân cũng chi phối lĩnh vực thể dục thể thao. Với sự phát triển mạnh mẽ ngày càng không ngừng của mọi ngành kinh tế và khoa học kĩ thuật, để tiếp cận được nền kinh tế mới, khoa học công nghệ mới, chúng ta cần phải có một lượng kiến thức tối thiểu cơ bản nhưng phải hiện đại và phù hợp.

         Cuốn sách được biên soạn cho các đối tượng là người học tham gia chương trình đào tạo Cử nhân thể dục thể thao đặc biệt là sinh viên ngành Quản lý thể dục thể thao và những ai muốn tìm hiểu về kinh tế học thể dục thể thao. Mục tiêu cuốn sách à cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế học thể dục thể thao, các quan hệ kinh tế trong lĩnh vực thể dục thể thao và khả năng vận dụng lý thuyết để giải thích các vấn đề kinh tế trong thực tiễn ngành thể dục thể thao, thông thường mỗi chương bắt đầu bằng phần trình bày tóm tắt nội dung sau đó sẽ đi vào trình bày những nội dung cốt lõi được biên soạn theo trình tự, kết cấu nội dung của môn học một cách cụ thể chi tiết, đơn giản giúp cho người học có thể nắm bắt một cách nhanh chóng.

         Sách hiện tại có ở phòng đọc mở Trung tâm Thông tin – Thư viện trường rất mong quý bạn đọc tìm hiểu và tham khảo.

                                                                                                      Người giới thiệu: Vũ Thị Quế