Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
thông báo điểm rèn luyện học kỳ 1 (2017-2018)

         Phòng CTSV thông báo điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên các khóa. (Danh sách đính kèm)

Một số lưu ý:

       *Sinh viên không tham gia hiến máu nhân đạo ngày 24/10/2017  bị trừ 8 điểm ở điều 7.

       *Sinh viên không tham gia mua hiểm y tế bị trừ lần lượt 5 điểm ở điều 5 và 6 điểm ở điều 7.

         Sinh viên mua bảo hiểm và hiến máu nhân đạo bên ngoài trường đề nghị các em gửi lại các bản photo, hoặc ảnh chụp qua kênh FB hoặc gửi trực tiếp tại phòng công tác sinh viên cho cô Tràng Tiền.

         Phòng CTSV đề nghị các em kiểm tra kỹ thông tin các điểm thành phần và phản hồi trước 10h00 ngày 06/3/2018. Sau thời gian trên phòng không giải quyết bất cứ trường hợp nào./.