Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
THÔNG BÁO Về việc đóng học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018

           Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên trong nhà trường được biết về hạn cuối cùng để đóng học phí của học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 trước 17h00 ngày 12/4/2018 (thứ 5).

          Sau thời gian trên, nhà trường sẽ không công nhận kết quả học tập của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (coi như sinh viên không đăng ký và tham gia học).

         Sinh viên có thể đóng học phí trực tiếp tại Phòng Tài vụ hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng của nhà trường 1600.1485100.8850 tại ngân hàng Exim Bank chi nhánh Hùng Vương - TP. Đà Nẵng.

         Các Khoa GDTC, HLTT, QLTDTT và CVHT đôn đốc nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

                                                                                                                                      KT.Trưởng Phòng Đào tạo

                                                                                                                                           Phó trưởng phòng

 

 

                                                                                                                                             Lê Thị Kim Loan