Bài viết Tin tức hoạt động Thi đua - Hoạt động
Đảng bộ trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

   Chiều ngày 15/01/2020, Đảng bộ Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị tổng kết có đại diện các Ban xây dựng Đảng, Quận ủy Thanh Khê. Đ/c Phan Thanh Hài – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và các đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể Đảng viên.
Toàn cảnh hội nghị
   Tại hội nghị Đ/c Đỗ Đình Dũng –  Đảng ủy viên đã báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Đảng bộ trường đại học TDTT Đà Nẵng đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền đoàn thể phấn đấu hoàn thành tốt và toàn diện trên các lĩnh vực; Triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, của Ngành TDTT và Ngành Giáo dục – Đào tạo, tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng viên; tổ chức nhiều Hội nghị phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng ủy cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt đã quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Thanh Khê và Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, sinh viên. Chỉ đạo xây dựng các tiêu chí về năng lực, phẩm chất, chuẩn mực đạo đức theo quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của ban bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên; quy định 17-QĐ/QU ngày 13/6/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảngbộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền sâu rộng về đại hội đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên.
   Công tác tự phê bình và phê bình gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được thực hiện có nề nếp, đảm bảo dân chủ, khách quan; Công tác chính sách cán bộ thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao và chuẩn hoá trình độ của cán bộ công chức; Công tác xây dựng Đảng năm 2019 đã kết nạp thêm được 04 đảng viên; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, góp phần tạo sự ổn định về chính trị trong toàn Đảng bộ...

                                                         Đ/c Đỗ Đình Dũng - Đảng ủy viên báo cáo tổng kết công tác năm 2019
                                                     và 
triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ trường Đại học TDTT Đà Nẵng

    Năm 2019, có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 05 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 04 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cá nhân có 15 đ/c Đảng viên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 82 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 05 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.   
    Với những thành tích đã đạt được của năm 2019, Đảng bộ trường Đại học TDTT Đà Nẵng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020: Hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn 2035; Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh đại học, sau đại học và các hình thức đào tạo, bồi dưỡng; Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 đảm bảo tiến độ, mục tiêu, chất lượng; Tiếp tục triển khai đề án đào tạo tiến sĩ, đề án thành lập Trường năng khiếu thể thao Olympíc và phấn đấu mở thêm 1chuyên ngành đào tạo mới; Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ theo hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của ban tổ chức Trung ương; chú trọng tổ chức sinh họat chuyên đề để giải quyết những nhiệm vụ khó khăn. Phấn đấu 100% các chi bộ thực hiện 2 kỳ sinh hoạt chuyên đề trong năm...
   Hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp của các đảng viên xoay quanh các vấn đề như: Công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền; đoàn thể; công tác xây dựng đảng...

Đ/c Lê Minh Tuấn - Bí thư chi bộ Công tác học sinh, sinh viên góp ý tại hội nghị

   Nhằm tuyên dương những cá nhân và tập thể đạt thành tích trong năm 2019, Đ/c Phan Thanh Hài – Bí thư Đảng ủy đã trao giấy khen của Đảng ủy cho 01 chi bộ Hành chính, tổng hợp đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 15 đồng chí đảng viên đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Phan Thanh Hài - Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho chi bộ Hành chính, tổng hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ


Đ/c Phan Thanh Hài - Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   Phát huy những thành tích đã đạt được từ năm 2019, với sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ. Năm 2020 Đảng bộ Trường Đại học TDTT Đà Nẵng sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

                                                                                                                         Tin và ảnh: Phòng Công tác HSSV