TKB điều chỉnh tuần 9 (03-09/10/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 8 (từ ngày 26/9 - 01/10/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 7-10 (từ ngày 19/9-15/10/2016) và kế hoạch học "Tuần sinh học công dấn HSSV" năm học 2016-2017 [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 6 (từ ngày 12-17/9/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 5 (từ ngày 05-11/9/2016) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh Tuần 4 (29/8-04/9/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 3-6 (từ ngày 22/8 - 18/9/2016) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 2 ( Từ ngày 15-20/8/2016) [ Xem tiếp ]

LỊCH THI LẠI LẦN 2 MÔN BƠI LỘI (1/8 ĐẾN 7/8/2016) [ Xem tiếp ]

TKB TUẦN 1 HỌC KỲ 1 - 2016 - 2017 (TỪ 08 - 13/8/2016) [ Xem tiếp ]