Khoa GDTC thông báo điểm tổng kết học kỳ 1 năm học 2015 -2016. Nếu có gì sai sót sinh viên liên hệ tại VP Khoa GDTC gặp Thầy Bùi Đăng Toản (0984929250) & thầy Nguyễn Thanh Long (01673.191.901) để được giải quyết trước ngày 07/3/2016. [ Xem tiếp ]